Sportvelden Montfort 

Zowel in het midden van de kern Montfort liggen sportvelden als in het zuidwesten van de kern. De gemeente is voornemens de sportactiviteiten in Montfort te concentreren.

Dit betekent verplaatsing van de voetbalvelden naar de locatie Sportlaan/Achter de Hoven, thans in gebruik als agrarisch gebied en paardenweide.

Vastgoedontwikkeling Wonen Limburg heeft een plan opgeteld om tot de verplaatsing van de sportvelden in Montfort te komen.

Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. Deelgebied 1 wordt gevormd door de locatie van de huidige sportvelden en deelgebied 2 is gelegen ten zuidwesten van Montfort op de locatie Sportlaan/Achter de Hoven.

Om de verplaatsing mogelijk te maken is dit bestemmingsplan op gesteld.

Plaats                                Montfort

Jaar                                   BP Februari 2004 / RO Maart 2006

Opdrachtgever                  Gemeente Roerdalen

Producten/Diensten          Bestemmingsplan en Ruimtelijke Onderbouwing

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42