Uitwerkingsplan

Uitwerking is net als wijziging, één van de flexibiliteitsbepalingen in een bestemmingsplan. Anders dan een tussentijdse wijziging, is uitwerking een verplichting. De gemeenteraad draagt het College op om binnen de randvoorwaarden van de raad, het bestemmingsplan verder uit te werken. Denk aan de bestemming woongebied, waarvoor de raad heeft bepaald hoeveel woningen daar mogen komen en welke woningtypen er zijn toegestaan, maar de verkaveling en inrichting aan het College heeft overgedragen.

mRO heeft ruime ervaring met uitwerkingsplannen. Wij zorgen dat er na uitwerking een beheerplan voor het uitgewerkte woongebied ligt, met een goede erfbebouwingsregeling en waarborgen voor de gewenste kwaliteit van de woonwijk.

In het verlengde daarvan hebben wij de nodige ervaring met het opstellen van globale nog uit te werken bestemmingen, die een gewenste ontwikkeling in de toekomst mogelijk moeten maken.


Voorbeeld met "Uit te werken bestemming"

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42