Digitalisering

OPTIMALE UITWISSELBAARHEID

l_bestemmingsplan Onze bestemmingsplannen, structuurvisies en andere ruimtelijke producten worden opgesteld volgens de geldende RO-standaarden (landelijke RO Standaarden 2012). Daarmee zijn de plannen digitaal uitwisselbaar, vergelijkbaar en raadpleegbaar. Het geometrische bestand (de plankaart/verbeelding) wordt gemaakt met hiervoor speciaal gecertificeerde software (GiskitPlan). Ook de planteksten kunnen wij digitaal en objectgericht aanleveren. Hiervoor gebruiken wij de applicatie DeztaPlan.

Niet alleen bestemmingsplannen en structuurvisies moeten digitaal raadpleegbaar zijn.

Dit geldt ook voor andere ruimtelijke instrumenten, zoals een omgevingsvergunning (voorheen projectbesluit), een voorbereidingsbesluit en (reactieve) aanwijzingen.

Ook hierbij kunnen wij u uiteraard van dienst zijn.

Naast het opstellen van het ‘complete plan’, inclusief bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing, kunnen wij desgewenst ook alleen het digitaliseren van deze besluiten voor u oppakken en begeleiden. Daarmee kan het besluit door de opdrachtgever zelf in een digitale raadpleegomgeving geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42