Bestemmingsplan Landelijk gebied/Buitengebied

mRO heeft veel ervaring in het opstellen van bestemmingsplannen Buitengebied.

Wij voelen ons verbonden met het landelijk gebied, met de verschillende gebruikers en belangen die hierin spelen. Een bestemmingsplan buitengebied vergt veel inzet, veel inzicht en vooral veel overleg en belangenafwegingen. Bij uitstek een werkterrein waarin wij ons als een vis in schoon water voelen. 

Wij hebben in ons bestaan al veel bestemmingsplannen Buitengebieden opgesteld.
Voorbeelden:

  • Bestemmingsplan landelijk gebied Druten (2015)
  • Bestemmingsplan landelijk gebied Bunnik (2014)
  • Bestemmingsplan landelijk gebied Krimpenerwaard (voorheen Vlist) (2015)
  • Bestemmingsplan landelijk gebied Krimpenerwaard (voorheen Ouderkerk) (2014)
  • Bestemmingsplan landelijk gebed Glastuinbouw Nieuwkoop (2012)
  • Bestemmingsplan landelijk gebied Roerdalen (voorheen Ambt Montfort)
  • Bestemmingsplan landelijk gebied Lochem (2010 en 22.000 ha. in omvang)

Momenteel werken we aan de bestemmingsplannen landelijk gebied Nieuwkoop en Zeist.

Voor het opstellen van een bestemmingsplan landelijk gebied is relatief veel milieuonderzoek nodig en nagenoeg altijd een planm.e.r. 
Het opstellen van het MER en de planm.e.r. procedure doen wij in eigen beheer. Hiermee ontstaat een optimale afstemming tussen bestemmingsplan en de milieuonderzoeken. De stikstof en geurberekeningen worden vaak onder onze vlag, uitgevoerd door derden, waarin wij veelal samenwerken met het bureau Ecogroen.

 

 Analyse landschap Buitengebied Lochem 

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42