Omgevingsrecht,

projectplanning & -management

DE REGELGEVING TOEGEPAST

  • Quick scan benodigde vergunningen + procedure en planning.
  • Projectmanagement.

De regelgeving op het terrein van de ruimtelijke ordening is de laatste jaren continu in beweging en aan de volgende ‘stelselherziening’ wordt al weer gewerkt. De Omgevingswet zal in de nabije toekomst veel veranderen. Het valt dan ook niet mee om zonder navigatie op de “procedurele snelweg” uit te komen. mRO kan u daar bij helpen. Wij hebben juridische deskundigheid in huis en de nodige ervaring met gecompliceerde RO-procedures zoals bijvoorbeeld de coördinatieregeling. Onze jurist kan het planologische traject voor u afstemmen op het vergunningentraject. 

Regelmatig werken wij aan projecten waarbij niet alleen een nieuw bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing nodig is, maar ook een hogere geluidwaarde, sloopmelding, monumentenvergunning, kapvergunning en flora- en fauna-ontheffing. Zo zijn wij betrokken bij herstructureringsprojecten in Kerckebosch (Zeist) en de Wilhelminastraat e.o. (Vianen). Bij dergelijke ingrijpende herstructureringen kunnen een groot aantal onderzoeken gelijktijdig lopen, als ze tijdig worden uitgezet.

Daarbij schroomt mRO niet om zo nodig ook externe juridische deskundigheid in te zetten. Wij hebben de kennis in huis om voor u in te schatten wanneer het zinvol is om een “dure advocaat” in te zetten. Zo weten wij uit ervaring dat een goeie advocaat voor versnelling kan zorgen bij ‘stroperige en gevoelige’ besluitvorming. Op dat vlak werken wij al enige tijd samen met de RO-specialisten van Van Goud-advocaten uit Arnhem.

In dat kader heeft mRO ook een draaiboek voor gemeenten ontwikkeld waarin procedures, planning & publicaties overzichtelijk bij elkaar staan.

Bijvoorbeeld: Het Rond (vierde kwadrant) in Zeist

Opdrachtgever: Gemeente Zeist

Soort plan: Beeldkwaliteit en bestemmingsplan

Kenmerkend aan dit plan is de grote omvang van het gebied, de grote verscheidenheid aan functies en tot slot de wijze waarop enerzijds het beheersaspect en anderzijds de planvoorschriften flexibiliteit bieden.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42