Communicatie en participatie

KENNIS VAN ZAKEN

Steeds meer en vaker wordt door de overheid beleid gemaakt in samenspraak met burgers en belangengroepen. Maar in de praktijk klinkt dit makkelijker dan daadwerkelijk gedaan. Vaak blijken de participatietrajecten niet succesvol. Te weinig participanten of erger nog, de overheid begrijpt de argumenten van de inbrengers niet, waardoor er uiteindelijk niets veranderd. Het vergt een andere manier van denken, met name vanuit de overheid.

Het vergt ook begrip bij de participanten voor de eisen en kaders waar de overheid aan is gebonden.
Het vergt een grote mate van creativiteit en inzet om de burgerparticipatie niet te laten verzanden in onze regels, kaders, in het systeemdenken vanuit de overheid.
Wij zijn in staat om dit soort burgerparticipatietrajecten te begeleiden. Wij kennen immers de mores vanuit de overheid en de wensen vanuit de samenleving.
Wij zijn in staat om het burgerinitiatief niet te laten verzanden in de wereld van randvoorwaarden, onmogelijke kaders etc.

Wij hebben in ons bestaan vele inspraak- en informatieavonden begeleid en verzorgd. 
Tevens hebben wij in ontwerpateliers, samen met de burgers, buren en toekomstige bewoners, stedenbouwkundige plannen gemaakt.

Bijvoorbeeld: Informatie Dorpsschool Rozendaal 

Opdrachtgever: Gemeente Rozendaal

Soort plan: Bestemmings- en inrichtingsplan

 

mRO heeft in samenspraak met gemeente voor de nieuwe Dorpsschool in Rozendaal de inspraak en informatie verzorgd.  

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42