Risico-analyse planschade

ERVARING MET HET OPSTELLEN VAN RISICO-ANALYSES

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is het noodzakelijk om vooraf in te schatten of er kosten kunnen voortvloeien uit toekomstige planschadeclaims. Als er hoge planschadeclaims dreigen kan de uitvoerbaarheid van het plan in het geding komen. Om de uitvoerbaarheid van een plan te kunnen inschatten is het lang niet altijd nodig om vooraf een duur en compleet planschaderapport op te stellen.

mRO heeft ervaring met het opstellen van risico-analyses waarbij we een zorgvuldige planologische vergelijking maken tussen het oude en het nieuwe planologische regiem. Daarbij doen we nog geen duur taxatie-onderzoek.

Pas als uit de planologische vergelijking blijkt dat er kans is op aanzienlijke planschade, bespreken wij met onze opdrachtgever of en welke vervolgstappen gewenst zijn.

  • Planologische vergelijking t.b.v. locatie-ontwikkeling met inschatting van schadebedrag op basis van bekende vergelijkbare gevallen (ca. € 1.500,00).
  • Planologische vergelijking t.b.v. locatie-ontwikkeling en taxatie van schade door beëdigd taxateur (ca. € 3.500,00).

PM

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42