Ruimtelijke onderbouwing

Voor een omgevingsvergunning voor bouwen (de vroegere bouwvergunning), waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, is een goede ruimtelijke onderbouwing nodig (de Wabo-afwijking). Daarin moet de initiatiefnemer aantonen dat het bouwplan op de beoogde locatie een goed idee is, of in jargon, een goede ruimtelijke ordening.

mRO kan u adviseren over de keuze tussen (A) een omgevingsvergunning met een ruimtelijke onderbouwing of (B) een bestemmingsplan gevolgd door een omgevingsvergunning. Beiden hebben voor- en nadelen en kennen verschillende procedures en dus planningen.

Wij hebben ruime ervaring in het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en kunnen u daarbij tevens adviseren over de daarvoor benodigde onderzoeken (archeologie, bodem, externe veiligheid, flora- en fauna (ecologie), geluid, luchtkwaliteit) en indien gewenst deze ook voor u uitzetten en begeleiden.

 

Ruimtelijke motivering

Met de zogenaamde “kruimelgevallenregeling” kunt u kleinschalige bouwplannen vaak snel uitvoeren, ook als deze afwijken van het geldende bestemmingsplan (Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht).

Om langdurige procedures voor weinig ingrijpende bouwplannen te voorkomen heeft de wetgever deze categorie “kruimelgevallen” flink uitgebreid. Zo kan onder de uitbreiding van een hoofdgebouw bijvoorbeeld ook de uitbreiding van een winkelcentrum worden begrepen. In dat geval kan het bouwplan zo ingrijpend voor de omgeving zijn dat de rechter een “ruimtelijke motivering” eist.

mRO kan een dergelijke “ruimtelijke motivering” voor u opstellen en u daarin adviseren.

 


Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42