Ontwerp en inrichting

STEDENBOUW & LANDSCHAP

l_ontwerp_en_inrichtingEen leefomgeving creëren waarin het prettig verblijven is. Dat vormt een belangrijke basis voor onze inrichtingsplannen.

Al vanaf de start van ons bureau in 1989, werkte mRO haar stedenbouwkundige ontwerpen uit met het motto "Landschap als basis voor plannen". In die tijd werkten wij samen met de landschapsarchitect en de ecoloog aan onze plannen. Iets wat nu vanzelfsprekend is, maar toen ongebruikelijk.

mRO hecht veel waarde aan landschap en natuur binnen de ruimtelijke ordening. Vanuit deze waardering geldt dat het landschap de basis vormt van waaruit verder gewerkt wordt.

Wij werken aan een breed scala aan ontwerpopgaven. Van nieuwe grootschalige woonwijken, kleinere inbreidingsplannen, de herstructurering van bedrijventerreinen, de invulling van schoollocaties etc.
Ongeacht het schaalniveau van de ontwerpopgave, stedenbouw zal daarin de verschillende belangen samenbrengen.
Het spreekt voor zich dat wij daarin analytisch te werk gaan, een integrale benadering kiezen en bovenal kiezen voor een goed communicatietraject met opdrachtgever en de omgeving van de beoogde ontwikkeling. Per project wordt bekeken wat de kwaliteiten en mogelijkheden zijn voor stedenbouw, landschap, natuur en overige functies. Wat het gewicht van elke functie is, wordt per opdracht bekeken, en op basis hiervan meegenomen bij de planvorming. Naast de algemene landschappelijke kennis wordt regelmatig gebruik gemaakt van specialisten in de ecologische en bosbouwsector. Hierdoor kunnen integrale landschapsplannen gerealiseerd worden.
Maatschappelijke en economische haalbaarheid van de ontwerpen gaan daarin hand in hand. Een goed inpassing in de stedelijke en/of landelijke omgeving, en het creëren van een duurzame en hoogwaardige woon- en leefomgeving idem dito.
Onze stedenbouwkundige en landschapsarchitecte kunnen u bijstaan in dit ontwerpproces.

Een greep uit de vele verkavelings- en inrichtingsplannen van de afgelopen jaren:

Inrichtingsplan KNVB , Inrichtingsplan Kulturhus – Lochem,  Verkavelingsplan De Bosring – Provincie Limburg, Lyceumkwartier Zeist, ontwikkeling Polsvoort Lochem, Woonontwikkeling De Del Rozendaal, Woongebied De Hoef Woensdrecht, Stedenbouwkundige plannen De Mortel- Gemert Bakel, Camminghalaan-Bunnik, Delteijk-Bunnik.

Bijvoorbeeld: De Del, Rozendaal

Opdrachtgever: Gemeente Rozendaal

Soort plan: Beeldkwaliteitsplan en verkaveling

mRO heeft voor het uitbreidingsgebied De Del, in Rozendaal het stedenbouwkundige ontwerp, het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan vervaardigd.

 

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42