Plan-MER Afferdense en Deestse Uiterwaarden

Om voor veiligheid tegen overstromingen te zorgen en tegelijkertijd nieuwe natuur te kunnen ontwikkelen wil de gemeente Drutende Afferdense en Deestse uiterwaarden anders inrichten en meer ruimte creëren voor de Waal.

Om dit te bewerkstelligen is een Inrichtingsplan Afferdense en Deestse Uiterwaarden opgesteld en vastgesteld. In dit plan is gestreefd om een zo groot mogelijk herstel van het rivierecosysteem te realiseren zonder de eisen voor hoogwaterbescherming aan te tasten.

Vanwege het feit dat een groot aantal hectares landbouw en natuur van functie zullen wijzigen, is een plan-MER opgesteld.

Belangrijk onderdeel van het plan-MER is een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en de te verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien die activiteit niet plaats zou vinden (de zogenaamde autonome situatie).

De herinrichting van de ADW heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds bescherming tegen overstromingen door meer ruimte voor de rivier te creëren en op die wijze de maatgevende hoogwaterstand te verlagen. Anderzijds de ontwikkeling van natuur die hoort bij een gebied waar de rivier de ruimte krijgt. De natuurontwikkeling is daarbij echter volgend en mag niet in de weg staan aan de benodigde waterafvoer.

Plaats                     Druten

Jaar                        Mei 2011

Opdrachtgever       Gemeente Druten

Product / Dienst     Plan-MER

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42